облспоживспілка
 
Циклові комісії
 
 
Циклова комісія
«Комерційної діяльності, менеджменту та товарознавства»
 
Циклова комісія обслуговує такі спеціальності коледжу (денної та заочної форми навчання):

5.03040101 «Правознавство»
5.03050801 «Фінанси і кредит»
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
5.030501001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
5.05170101 «Виробництво харчової продукції»
5.14010102 «Ресторанне обслуговування».

 
 
З викладачі (Вдовиченко Г.М., Тризуб Г.В., Волошина Н.О.) - відмінники освіти України.
 
Колектив циклової комісії зосередив увагу на реалізації головної методичної проблеми. Вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом вивчення, розробки, запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог:
 
 1. Підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін шляхом вдосконалення інформаційної підтримки навчального процесу засобами електронної бібліотеки коледжу;
 2. Забезпечення підвищення рівня якості освіти шляхом стимулювання студентів до самостійної роботи та активізація їх пізнавальної діяльності;
 
Навчальний каталог передового досвіду циклової комісії містить низку досягнень та напрацювань кожного з викладачів. Серед них:
 1. застосування сучасних методологічних підходів до організації занять;
 2. проведення ділових ігор, занять-конкурсів, застосування інформаційних технологій;
 3. систематизація, та використання матеріалів стажування в навчальному процесі;
 4. розробка тестових завдань;
 5. залучення студентів до дослідницько-пошукової роботи;
 6. застосування стимулюючо-мотиваційного компоненту процесу навчання;
 7. проведення занять методом кейсів тощо.
 
Головна мета безперервного пошуку ефективних методів роботи зі студентами - це зміцнення позитивного іміджу коледжу в Західному регіоні.
 

Вдовиченко Галина Михайлівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, відмінник освіти.

Вдовиченко Галина Михайлівна
Дата народження – 22.08.1958р. У 1981р. закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», 1998р. Полтавський кооперативний інститут, педагогічний факультет - викладач маркетингу та організації комерційної діяльності. Викладає дисципліни: «Комерційна діяльність», «Організація і технологія торговельних процесів». Педагогічний стаж роботи 29 років.
_________________________________________________________________
 
Белінська Оксана Миколаївна – заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії.
Белінська Оксана Миколаївна
Дата народження – 18.03.1972р. У 1996р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», 2002;р. Полтавський університет споживчої кооперації України – педагогічний факультет за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Викладає дисципліну: «Товарознавство». Педагогічний стаж роботи 16 років.
_________________________________________________________________
 
Білоцерковський Валентин Веніамінович – викладач вищої категорії.
Білоцерковський Валентин Веніамінович
Дата народження – 31.10.1941р. У 1975р. закінчив Львівське вище  військово-політичне училище ордена Червоної зірки за спеціальністю «Культурно-просвітницька робота», 1963р. Саратовське училище хімічний військ за спеціальністю «Аналітична хімія». Викладає дисципліни: «Основи митної справи», «Митні платежі», «Митний контроль і митне оформлення», «Правові засади митної справи». Педагогічний стаж роботи 39 років.
_________________________________________________________________
 
Волошина Наталія Олексіївна – викладач вищої категорії, відмінник освіти.
Волошина Наталія Олексіївна
Дата народження – 02.03.1961р. У 1983р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», 1984р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет за спеціальністю «Викладач кооперативного технікуму», 2001р. Київський торгово-економічний університет, магістратура – «Маркетолог». Викладає дисципліни: «Основи торговельного підприємництва», «Основи маркетингу», «Основи підприємництва та управлінської діяльності». Педагогічний стаж роботи 28 років.
_________________________________________________________________
 
Гарасимюк Богдана Юріївна – викладач ІІ категорії.
Гeрасимюк Богдана Юріївна
Дата народження – 11.10.1984р. У 2007р. закінчила Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю «Менеджмент організацій». Викладає дисципліну: «Основи менеджменту». Педагогічний стаж роботи 4 роки.
_________________________________________________________________
 
Дзюбенко Людмила Онуфріївна – викладач вищої категорії.
Дзюбенко Людмила Онуфріївна

Дата народження – 18.03.1961р. У 1984р. закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». Викладає дисципліну: «Обладнання підприємств торгівлі». Педагогічний стаж роботи 21 рік.

 
_________________________________________________________________
 
Ільчук Галина Іванівна – завідувач відділення комерційної діяльності та права, викладач вищої категорії.
Ільчук Галина Іванівна

Дата народження – 31.08.1962р. У 2002р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність», 2005р. Полтавський університет споживчої кооперації України, педагогічний факультет за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». Викладає дисципліну: «Товарознавство». Педагогічний стаж роботи 12 років.

_________________________________________________________________
 
Куцевич Людмила Антонівна – викладач вищої категорії.
Дата народження – 14.11.1963р. У 1984р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». Викладає дисципліну: «Основи  охорони праці». Педагогічний стаж роботи 23 роки.
_________________________________________________________________
 
Лукомська Анна Анатоліївна – викладач.
Лукомська Анна Анатоліївна
Дата народження – 08.10.1986р. У 2008р. закінчила Львівську комерційну академія за спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність», 2010р. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Економіка підприємства». Викладає дисципліни: «Товарознавство харчових продуктів», «Основи стандартизації, метрології та управління якістю». Педагогічний стаж роботи 2 роки.
_________________________________________________________________
 
Лукомська Наталія Миколаївна – викладач вищої категорії.
Лукомська Наталія Миколаївна
Дата народження – 04.02.1960р. У 1982р. закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», 1985р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет за спеціальністю «Технологія торгових процесів». Викладає дисципліни: «Галузі споживчої кооперації», «Обладнання підприємств торгівлі», «Організаційно-кооперативна робота». Педагогічний стаж роботи 30 років.
_________________________________________________________________
 
Подгорна Валентина Олексіївна – викладач вищої категорії.
Подгорна Валентина Олексіївна
Дата народження – 26.12.1951р. У 1980р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», 1986р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет за спеціальністю «Технологія торгових процесів». Викладає дисципліну: «Товарознавство непродовольчих товарів». Педагогічний стаж роботи 29 років.
_________________________________________________________________
 
Ревко Наталія Іванівна – викладач вищої категорії.
Ревко Наталія Іванівна
Дата народження – 06.09.1973р. У 1994р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами», 2006р. Полтавський університету споживчої кооперації України, педагогічний факультет. Викладає дисципліну: «Організаційно-кооперативна робота». Педагогічний стаж роботи 13 років.
_________________________________________________________________
 
Тризуб Галина Василівна – викладач вищої категорії, відмінник освіти.
Тризуб Галина Василівна
Дата народження – 28.02.1952р. У 1972р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами», 1980р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет за спеціальністю «Технологія торгових процесів». Викладає дисципліни: «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Організаційно-кооперативна робота». Педагогічний стаж роботи 36 років.
_________________________________________________________________
 
Якимчук Олена Славівна – викладач І категорії.
Якимчук Олена Славівна
Дата народження – 24.06.1972р. У 1994р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація  торгівлі непродовольчими товарами», 2002р. Львівську комерційну академію, магістр з торгівлі. Викладає дисципліни: «Комерційна діяльність», «Організація і технологія торгових процесів», «Логістик», «Торговельна реклама». Педагогічний стаж роботи 12 років.
 
 
 

Директор коледжу  С.І.Добридник
Відмінник освіти України

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

 • Економічне відділення
 • Відділення комерційної діяльності та права
 • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

 • Загальноосвітніх дисциплін
 • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
 • Суспільних дисциплін
 • Комерційної діяльності менеджменту та товарознавства
 • Обліково-економічних дисциплін
 • Виробництво харчової продукції
 • Юридичних дисциплін
 • Фізичної культури