облспоживспілка
 
Циклові комісії
 
 

Циклова комісія
«Виробництво харчової продукції»
 
Циклова комісія «Виробництво харчової продукції» була створена у 1995 році і забезпечує підготовку фахівців для підприємств ресторанного господарства всіх форм власності: техніків – технологів виробництва харчової продукції та робітничих професій: кухар, кондитер, офіціант і бармен.
 
В цикловій комісії працюють 13 досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання.
 
 
Робота циклової комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом запровадженням новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог : підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності.
 
Працює циклова комісія згідно затвердженого плану, щомісячно проводяться засідання на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.
 
Особливо велику увагу члени циклу приділяють методичній роботі. Викладачами та майстри циклу систематично працюють над розробкою методичних матеріалів, які використовують при проведенні занять: це завдання для перевірки знань студентів, завдання для контрольних робіт, для самостійної роботи студентів позааудиторний час та на заняттях та ін.
 
З метою обміном досвідом викладачами та майстрами циклу регулярно проводяться відкриті заняття та уроки, де вони проявляють високий професійний рівень із використанням високоефективних методик.
 
Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головним завданням при підготовці спеціалістів є виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.
 
Серед значної кількості заходів які проводить циклова комісія, які дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії. «Тиждень спеціаліста» проходить як яскраве професійне свято для студентів та учнів відділення. Такі заходи як конкурс «Як ти знаєш свою професію», виставки - презентації  кулінарної та кондитерської продукції, вікторини,  випуск стінгазет професійної спрямованості, зустріч з передовиками-випускниками коледжу залишаються в пам’яті наших вихованців назавжди. У нас працюють профільні гуртки на засіданні яких, студенти вирішують ряд важливих на цікавих проблем, наприклад ведуть різні пошукові роботи старовинних рецептів, складають рецепти фірмових страв та закусок, спостерігають за змінами що проходять в продуктах при тепловій обробці, а також аналізують їх вплив на якість готової продукції, вчаться естетично виготовляти елементи прикрас для оформлення страв.
 
Ми широко практикуємо проведення екскурсій студентів на учнів на сучасні підприємства ресторанного господарства, де вони безпосередньо знайомляться з новими формами обслуговування, керівниками та працівниками підприємств, їх посадовими та обов’язками. На підприємстві тісно поєднується  теоретична підготовка з практикою, що глибоко зацікавлює і викликає у наших студентів впевненість у правильності вибору спеціальності.
 
Наші студенти  беруть участь в проведенні науково-практичних конференцій студентів ВНЗ кооперативних навчальних закладів України, де виступають з доповідями.
 
Теоретичні знання студенти закріплюють практичними навичками під час проходження технологічної практики, які поєднують із роботою на базах відпочинку в південних районах України. Тут студенти та учні самостійно виконують технологічні процеси по приготуванню страв, що значно підвищує їх професійні знання та вміння. Вони готують високо якісну продукцію та належно обслуговують відпочиваючих, про що свідчать записи у книзі пропозицій та неодноразове нагородження похвальними грамотами зі сторони дирекції баз відпочинку та подяки дирекції коледжу. Наші студенти приймають участь у міських професійних конкурсах і займають призові місця.
 
Члени нашої циклової комісії приймають активну участь у методичній секції при НМЦ «Укоопосвіта» та постійно діючому  методичному семінарі, що організований при коледжу.
 
 
Самолюк-Холодова Олена Миколаївна – голова комісії, викладач вищої категорії.
Самолюк-Холодова Олена Миколаївна
Дата народження – 01.01.1976р. У 2001р. закінчила Харківську державну академію технології і організації харчування за спеціальністю „Технологія харчування”, 2007р. Полтавський університет споживчої кооперації України, педагогічний факультет. Викладає дисципліни: «Особливості зарубіжного сервісу», «Естетика у закладах ресторанного господарства». Педагогічний стаж роботи 10 років.
_________________________________________________________________
 
Блонська Надія Василівна – майстер виробничого навчання.
Блонська Надія Василівна
Дата народження – 17.07.1956 р. У 1978 р. Рівненський технікум радянської торгівлі за спеціальністю "Технік-технолог". Викладає дисципліну: «Виробниче навчання». Педагогічний стаж роботи 24 років.
_________________________________________________________________
 
Бузівська Мирослава Йосипівна – майстер виробничого навчання.
Бузівська Мирослава Йосипівна
Дата народження – 24.06.1957р. У 1979р. закінчила Львівський  кооперативний технікум  за спеціальністю «Технік-технолог». Викладає дисципліну: «Виробниче навчання». Педагогічний стаж роботи 25 років.
_________________________________________________________________
 
Юрчук Надія Василівна – викладач ІІ категорії.
 
Дата народження – 11.04.1975 р. У 2007р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю "Технологія харчування". Викладає дисципліну: «Спеціальне малювання та декоративна пластика». Педагогічний стаж роботи 8 роки.
_________________________________________________________________
 
Копейка Надія Анастасіївна – майстер виробничого навчання.
Дата народження – 04.11.1958р. У 1977р. закінчила Рівненський технікум радянської торгівлі за спеціальністю "Технологія приготування їжі", 2004 р. Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України за спеціальністю "Менеджмент організації". Викладає дисципліну: «Виробниче навчання». Педагогічний стаж роботи 30 років.
_________________________________________________________________
 
Кравець Ольга Юріївна – викладач ІІ категорії.
Кравець Ольга Юріївна
Дата народження – 18.03.1979р. У 2005р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю "Технологія харчування". Викладає дисципліни: «__________________________». Педагогічний стаж роботи 12 років.
_________________________________________________________________
 
Олексіюк Інна Володимирівна – викладач ІІ категорії.
Олексіюк Інна Володимирівна
Дата народження – 26.11.1978р. У 2006р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю "Технологія харчування". Викладає дисципліни: . Педагогічний стаж роботи 10 років.
_________________________________________________________________
 
Петрук Євгенія Василівна – викладач.
Петрук Євгенія Василівна
Дата народження – 30.11.1982р. У 2009р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України за спеціальністю "Технологія харчування" (магістр). Викладає дисципліни: «Мікробіологія та фізіологія», «Санітарія та гігієна» «Основи стандартизації та контролю якості харчової продукції». Педагогічний стаж роботи 2 роки.
_________________________________________________________________
 
Пилипей Марія Іванівна – заступник директора з практичної роботи, викладач вищої категорії.
Пилипей Марія Іванівна
Дата народження – 11.03.1956р. У 1988р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю “Технологія хлібопекарного, макаронного і кондитерського виробництв”, 2002р. Полтавський університет споживчої кооперації України – педагогічний факультет, викладач спеціальних дисциплін за фахом „Викладач технології громадського харчування". Викладає дисципліну: «Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства». Педагогічний стаж роботи 26 років.
_________________________________________________________________
 
Севрук Людмила Василівна – викладач вищої категорії.
еврук Людмила Василівна
Дата народження – 13.11.1974 р. У 1996 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю „Технологія громадського харчування", 2001 р. Полтавський університет споживчої кооперації України педагогічний факультет. Викладає дисципліни: «Організація виробництва у закладах ресторанного господарства», «Технологія виробництва кулінарної продукції». Педагогічний стаж роботи 14 років.
_________________________________________________________________
 
Стичишина  Галина Дмитрівна – викладач вищої категорії.
Стичишина Галина Дмитрівна
Дата народження – 27.02.1958р. У 1980р. закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за  спеціальністю “Технологія консервування”. Викладає дисципліну: «Процеси та апарати харчових виробництв». Педагогічний стаж роботи 21 рік.
_________________________________________________________________
 
Терлецька Лідія Іванівна – завідувач технологічним відділенням, викладач вищої категорії, викладач-методист.
Терлецька Лідія Іванівна
Дата народження – 05.10.1956 р. У 1978 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю “Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництв”, 2005 р. Полтавський університет споживчої кооперації України, педагогічний факультет „Технологія харчування”. Викладає дисципліну: «Устаткування закладів ресторанного господарств». Педагогічний стаж роботи 29 років.
_________________________________________________________________
 
Федюкевич Світлана Анатоліївна – майстер виробничого навчання.
Федюкевич Світлана Анатоліївна
Дата народження – 01.09.1957 р. У 1981 р. закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості, за спеціальністю "Технологія хлібопекарського, макаронного і кондитерського виробництва". Викладає дисципліну: «Виробниче навчання». Педагогічний стаж роботи 6 років.
 
 
 

Директор коледжу  С.І.Добридник
Відмінник освіти України

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

 • Економічне відділення
 • Відділення комерційної діяльності та права
 • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

 • Загальноосвітніх дисциплін
 • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
 • Суспільних дисциплін
 • Комерційної діяльності менеджменту та товарознавства
 • Обліково-економічних дисциплін
 • Виробництво харчової продукції
 • Юридичних дисциплін
 • Фізичної культури