облспоживспілка
 
Циклові комісії
 
 
Циклова комісія обліково-економічних дисциплін
 
 
 
Циклова комісія працює на реалізацією методичний проблем коледжу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом вивчення розробки, запровадження новітніх, високоефективних методик підготовки майбутніх спеціалістів на рівні сучасних та перспективних вимог.
 
В зв’язку з цим викладачі постійно працюють над:
 
 1. підвищенням рівня науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін шляхом вдосконалення інформаційної підтримки навчального процесу засобами електронної бібліотеки коледжу.
 2. Забезпеченням підвищення рівня якості освіти шляхом стимулювання студентів до самостійної їх пізнавальної діяльності.
 
Викладачами циклової комісії систематично проводяться відкриті заняття з використанням новітніх технологій. Ведеться гурткова робота, зокрема постійно діє гурток «Економіки та ринкових відносин» та гурток «Бухгалтерського обліку» де керівники гуртків стараються прищепити студентам елементи науково-дослідницької діяльності.
 
Викладачі циклової комісії є членами методичної секції викладачів економічних дисциплін коледжів і технікумів системи споживчої кооперації НМЦ «Укоопосвіта».
 
Досвід навчально-методичної і виховної роботи викладачів Баковецької О.М., Назаровох С.С., Доєнко В.І., Молчанець Л.А. вивчається і запозичується не тільки викладачами циклової комісії, але і суміжних навчальних дисциплін.
 

Магас Валентина Григорівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії.

Магас Валентина Григорівна
Дата народження – 28.03.1961р. У 1986р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», 1999р. Полтавський кооперативний інститут, педагогічний факультет  «Економіка торгівлі». Викладає дисципліни: «Економіка підприємств різних типів», «Економіка підприємства». Педагогічний стаж роботи 25 рік.
_________________________________________________________________
 
Баковецька Ольга Михайлівна –завідувач економічним відділенням, викладач вищої категорії, відмінник освіти.
Баковецька Ольга Михайлівна
Дата народження – 13.11.1953р. У 1976р. закінчила Московський кооперативний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», 1977р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет викладач технікуму. Викладає дисципліну: «Статистика». Педагогічний стаж роботи 35 років.
_________________________________________________________________
 
Безкоровайна Тетяна Миколаївна – викладач.
Дата народження – 14.02.1985р. У 2012р. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю «Облік і аудит». Викладає дисципліну: «Казначейська справа». Педагогічний стаж роботи 1 рік.
_________________________________________________________________
 
Галянтовська Наталія Сергіївна – викладач ІІ категорії.
Галянтовська Наталія Сергіївна
Дата народження – 13.06.1978р. У 2001р. закінчила Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит», 2009р. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» за спеціальністю "Фінанси". Викладає дисципліни: «Облік і звітність», «Бухгалтерський облік». Педагогічний стаж роботи 6 років.
_________________________________________________________________
 
Доєнко Валентина Іванівна – викладач вищої категорії.
Доєнко Валентина Іванівна
Дата народження – 08.05.1955р. У 1982р. закінчила Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», 1999р. Полтавський кооперативний інститут, педфак, «Облік і аудит». Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Ооблік у бюджетних організаціях», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності». Педагогічний стаж роботи 29 років.
_________________________________________________________________
 
Козирєва Олена Миколаївна – викладач.
У 1986р. закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2010р. закінчила довузівську та післядипломну освіту Рівненського інституту слов'янознавства за спеціальністю «Психолог». Викладає дисципліни: «Гроші та кредит», «Банківські операції». Педагогічний стаж роботи 15 років.
_________________________________________________________________
 
Лиценко Алла Миколаївна – викладач І категорії.
Лиценко Алла Миколаївна
Дата народження – 15.02.1969р. У 2001р. закінчила Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «Облік і аудит». Викладає дисципліни: «Комп'ютерні правові системи», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології в фінансах». Педагогічний стаж роботи 10 років.
_________________________________________________________________
 
Лясковець Галина Юріївна – викладач ІІ категорії.
Лясковець Галина Юріївна
Дата народження – 08.04.1983р. У 2005р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Політична економія», «Охорона праці в галузі». Педагогічний стаж роботи 6 років.
_________________________________________________________________
 
Миколюк Лідія Семенівна – головний бухгалтер коледжу, викладач вищої категорії.
Миколюк Лідія Семенівна

Дата народження – 27.10.1952р. У 1987р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». Викладає дисципліну: «Контроль і ревізія». Педагогічний стаж роботи 24 років.

_________________________________________________________________
 
Молчанець Лариса Анатоліївна – викладач вищої категорії.
Молчанець Лариса Анатоліївна

Дата народження – 11.04.1964р. У 1986р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», 1987р. педагогічний факультет Московського кооперативного інституту зі спеціальності «Викладач економічних дисциплін». Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економічний аналіз». Педагогічний стаж роботи 24 років.

_________________________________________________________________
 
Нагорна Ольга Вікторівна – викладач вищої категорії.
Нагорна Ольга Вікторівна
Дата народження – 21.01.1979р. У 2001р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси і кредит», 2003р. магістратуру за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». З 2004 року навчання в аспірантурі академії за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Викладає дисципліни: «Фінанси», «Податкова система». Педагогічний стаж роботи 11 років.
_________________________________________________________________
 
Назарова Світлана Сергіївна – викладач вищої категорії, відмінник освіти.
Назарова Світлана Сергіївна
Дата народження – 16.06.1949р. У 1975р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», 1976р. Московський кооперативний інститут, педфак за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Викладає дисципліну: «Бухгалтерський облік». Педагогічний стаж роботи 37 років.
_________________________________________________________________
 
Новікова Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії, кандидат економічних наук.
Новікова Тетяна Миколаївна
Дата народження – 16.01.1966р. У 1989р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі», 2003р. Полтавський університет споживчої кооперації України, педагогічний факультет, «Викладач економіки підприємства». Аспірантура Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», 2012р., спеціальність «Економіка та управління підприємствами». Викладає дисципліни: «Політекономія», «Економічна теорія». Педагогічний стаж роботи 13 років.
_________________________________________________________________
 
Омельчук Юлія Василівна – викладач ІІ категорії.
Омельчук Юлія Василівна
Дата народження – 22.10.1968р. У 2008р. закінчила Українську академію друкарства, магістр за спеціальністю «Облік і аудит». Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах». Педагогічний стаж роботи 5 років.
_________________________________________________________________
 
Опанасюк Емілія Олександрівна – директор Рівненської філії акціонерного банку «Укоопспілка», викладач вищої категорії.

Дата народження – 05.10.1967р. У 1991р. закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит». Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах». Педагогічний стаж роботи 8 років.

_________________________________________________________________
 
Поляк Юлія Ярославівна – викладач.
Поляк Юлія Ярославівна
Дата народження – 07.01.1984р. У 2007р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси». Викладає дисципліни: «Податкова система», «Фінанси». Педагогічний стаж роботи 1 рік.
_________________________________________________________________
 
Пономаренко Раїса Миколаївна – викладач вищої категорії, відмінник освіти.
Пономаренко Раїса Миколаївна
Дата народження – 06.01.1948р. У 1969р. закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю  «Фінанси і кредит», 1977р. Московський кооперативний інститут, педагогічний факультет, «Економіка торгівлі. Викладає дисципліни: «Гроші  та кредит», «Розміщення продуктивних сил». Педагогічний стаж роботи 41 років.
_________________________________________________________________
 
Черниш Олена Вікторівна – спеціаліст.
Черниш Олена Вікторівна
Дата народження – 21.07.1985р. У 2006р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Фінанси». Викладає дисципліни: «Фінанси підприємства», «Банківські операції». Педагогічний стаж роботи 2 роки.
 
 

Директор коледжу  С.І.Добридник
Відмінник освіти України

Майбутні студенти!
Навчання в Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя.
Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.
Прийдіть до нас і Ви переконаєтесь, що Рівненський кооперативний коледж – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено дивиться в майбутнє.
Щиро запрошуємо на навчання до Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу!
Довіртесь нам і Ви не помилитесь у своєму виборі!

 
 

Адміністрація

До Вашої уваги в даному розділі розміщенна інформація про адміністрацію Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

 
________________________________________

Методичний кабінет

Методична робота в навчальному закладі завжди була і є фундаментом, на якому будується і через який вирішується головне його завдання – здійснення навчально-виховного процесу.

 
 
________________________________________

Відділення коледжу

 • Економічне відділення
 • Відділення комерційної діяльності та права
 • Технологічне відділення
 
________________________________________

Циклові комісії

 • Загальноосвітніх дисциплін
 • Математики, інформатики та комп'ютерної техніки
 • Суспільних дисциплін
 • Комерційної діяльності менеджменту та товарознавства
 • Обліково-економічних дисциплін
 • Виробництво харчової продукції
 • Юридичних дисциплін
 • Фізичної культури